ZMĚNA NÁZVU SPOLEČNOSTI

 

Změna názvu společnosti není častou změnou ve společnosti, nicméně i taková situace může nastat, pokud je to nezbytně nutné. Základem pro změnu názvu společnosti je úprava stanov společnosti. O změně stanov rozhoduje valná hromada společnosti. Po schválení nových stanov společnosti je možné připravit návrh na zápis změny do obchodního rejstříku.

Co je nutné pro změnu názvu společnosti:

  • Zkontrolovat, zda nový název společnosti má zákonem dané rozlišovací znaky a je tedy možné takový název pro společnost užívat
  • Připravit návrh na změnu stanov společnosti
  • Svolat valnou hromadu společnosti a schválit změnu stanov
  • Připravit návrh na zápis změny v obchodním rejstříku
  • Oznámení změny názvu státním institucím (úřad sociálního zabezpečení, živnostenský úřad, katastrální úřad, úřad průmyslového vlastnictví)
  • Aktualizace označení sídla a případných provozoven společnosti
  • Provést změny v interních a externích dokumentech
  • Oznámení o změně obchodním partnerům, poskytovatelům služeb a bankám …

Se změnou názvu společnosti Vám pomůžeme a vše zařídíme. Kontaktujte nás.

 

Máte dotaz? Kontaktujte nás

Smlouva o zpracování osobních údajů CZ/EN