ZÁPIS POBOČKY, ODŠTĚPNÉHO ZÁVODU

 

Odštěpný závod je forma podnikání zahraniční právnické osoby. Odštěpný závod nemá svoji právní subjektivitu – zastupuje právní kroky v zastoupení svého zřizovatele, tedy zahraniční právnické osoby. Do obchodního rejstříku se tato složka zapisuje s názvem zřizovatele a s dodatkem „odštěpný závod“.

Mezi jednou z největších výhod je vznik a zánik takového odštěpného závodu. Vznik a zápis je velice rychlý. To samé u zániku odštěpného závodu. Při jeho zápisu není vyžadován základní kapitál jako u klasické společnosti. Nejdůležitější pro vznik a zápis odštěpného závodu jsou dokumenty od zahraničního zřizovatele a samozřejmě jejich úřední překlad pro účely úřadů a soudů v České republice. Proto se lhůta vzniku odštěpného závodu odvíjí od doručení zahraničních dokumentů z ciziny (ze země, kde zřizovatel vznikl).

K nezbytným dokladům pro vznik odštěpného závodu patří výpis z obchodního rejstříku zřizovatele odštěpného závodu, jeho stanovy, výpis z katastru nemovitosti na adresu, kde bude sídlo odštěpného závodu (popřípadě i souhlas vlastníka budovy s umístěním sídla odštěpného závodu), čestná prohlášení osob, které budou vedoucími odštěpného závodu a čestné prohlášení ředitele zřizovatele. V případě zastoupení také plná moc pro zastupování.

I přes rychlost založení odštěpného závodu je zde velká administrativní práce, která s tím souvisí. Neváhejte nás kontaktovat a my Vám odštěpný závod založíme.

 

Máte dotaz? Kontaktujte nás

Smlouva o zpracování osobních údajů CZ/EN