VÝSTRAHA ČLENOVI DRUŽSTVA

 

Jak již bylo zmíněno výše, jestliže chcete z družstva nějakého člena vyloučit, nelze tak učinit ihned a bez dalšího. Vyloučení člena musí předcházet udělení písemné Výstrahy. To může udělat buď představenstvo, nebo jiný orgán, kterému tuto pravomoc přiznávají stanovy družstva. Výstraha musí vždy obsahovat konkrétní důvod udělení, poučení člena a také mu poskytnout přiměřenou lhůtu.

Chcete-li dosáhnout úspěšné nápravy chování člena nebo si být jisti, že jeho pozdější vyloučení bude úspěšné, nesmíte zpracování Výstrahy podcenit. Nespoléhejte se proto na stažené,  neověřené a často velmi nedostatečné vzory z internetu. Obraťte se na nás a my pro Vás vše zařídíme.

 

Máte dotaz? Kontaktujte nás

Smlouva o zpracování osobních údajů CZ/EN