PROHLÁŠENÍ / OZNÁMENÍ O VYSTOUPENÍ ČLENA Z DRUŽSTVA Z DŮVODU NESOUHLASU SE ZMÉNOU STANOV

 

Zákon o obchodních korporacích a družstvech (dále jen „ZOK“) dává členům družstva možnost z družstva odejít, jestliže nesouhlasí se změnou či změnami, které byly provedeny ve stanovách. Výhodou je, že pro vztah mezi Vámi jakožto členem a družstvem tyto změny nejsou účinné, a nemusíte se jim tak podřizovat. Jelikož se ale jedná o speciální možnost, kterou Vám zákon dává, také náležitosti takového Prohlášení/Oznámení jsou speciální, a to co do provedení, tak i do postupu, který musí nutně předcházet, abyste vůbec takové Prohlášení/Oznámení mohli úspěšně podat. Nespoléhejte se proto na stažené,  neověřené a často velmi nedostatečné vzory z internetu. Obraťte se na nás a my pro Vás vše zařídíme.

 

Máte dotaz? Kontaktujte nás

Smlouva o zpracování osobních údajů CZ/EN