VYPOŘÁDACÍ PODÍL

 

Zaniklo-li Vám členství v družstvu, máte nárok na vypořádací podíl. Vypořádací podíl se určí poměrem splněné vkladové povinnosti člena, kterému v daném účetním období zaniklo členství, k členskému vkladu vůči souhrnu splněných vkladových povinností všech členů k členským vkladům k poslednímu dni tohoto účetního období.

Konečná částka vypořádacího podílu se liší v závislosti na Vašem vkladu, výši vlastního kapitálu družstva, výši rezervního fondu apod. Zde se určitě na stažené, neověřené a často velmi nedostatečné vzory z internetu nespoléhejte. Obraťte se na nás a my pro Vás vše zařídíme.

 

Máte dotaz? Kontaktujte nás

Smlouva o zpracování osobních údajů CZ/EN