PROHLÁŠENÍ / OZNAMĚNÍ O VYLOUČENÍ ČLENA Z DRUŽSTVA

 

Situace, která je všem známá. Některý člen neplní své povinnosti, nesplňuje podmínky pro členství v družstvu, jedná v rozporu se stanovami nebo se jinak jako člen neosvědčil. Představenstvo družstva, popřípadě jiný stanovami určený orgán, má tedy možnost takového člena vyloučit. Jelikož se jedná o nejpřísnější způsob zániku členství, je zákonem podrobně upraven, aby nedošlo ke zkrácení práv člena družstva.

Mezi taková omezení patří třeba povinnost udělit členovi nejdříve výstrahu (viz Výstraha členovi družstva), vypořádání se s případnými námitkami (viz Námitka proti vyloučení člena z družstva), dodržení zákonných lhůt a další. Nespoléhejte se proto na stažené, neověřené a často velmi nedostatečné vzory z internetu. Obraťte se na nás a my pro Vás vše zařídíme.

 

Máte dotaz? Kontaktujte nás

Smlouva o zpracování osobních údajů CZ/EN