SVOLÁNÍ USTAVUJÍCÍ SCHŮZE DRUŽSTVA

 

Konání ustavující schůze je nezbytné k založení družstva. Zde se totiž provedou všechny nutné počáteční úkony, jakými jsou přijetí stanov, zvolení členů orgánů družstva a schválení způsobu splnění základního členského vkladu. Za svolání ustavující schůze odpovídá k tomu pověřený svolavatel a tento také ustavující schůzi vede a provádí zákonem vyžadovaná právní jednání.

O průběhu ustavující schůze je třeba pořídit osvědčující notářský zápis, který pak bude nedílnou přílohou k žádosti o zápis družstva do obchodního rejstříku. Abyste měli jistotu, že zakládání Vašeho družstva proběhne hladce, nespoléhejte se na stažené, neověřené a často velmi nedostatečné vzory z internetu. Obraťte se na nás a my pro Vás vše zařídíme.

 

Máte dotaz? Kontaktujte nás

Smlouva o zpracování osobních údajů CZ/EN