SVOLÁNÍ ŘÁDNÉ ČLENSKÉ SCHŮZE

 

Členská schůze je spolu s představenstvem a kontrolní komisí povinně zřizovaný orgán družstva a jedná se o orgán nejvyšší. Ke svým schůzkám musí být svolávána pravidelně, bližší lhůty určují stanovy. Zákon však nad rámec toho říká, že minimálně jednou za účetní období se členská schůze sejít musí. Kromě zákonem svěřených záležitostí (změna stanov, použití rezervního fondu, rozdělení zisku atd.) může členská schůze projednávat i další, stanovami přidělené otázky.

Ke svolání členské schůze dochází skrze pozvánku, která musí být jednak zaslána všem členům na jejich adresu a kromě toho i zveřejněna na internetových stránkách. S vypracováním pozvánky i celou organizací potřebnou ke svolání členské schůze Vám velmi rádi pomůžeme. Obraťte se na nás a vše pro Vás zařídíme.

 

Máte dotaz? Kontaktujte nás

Smlouva o zpracování osobních údajů CZ/EN