SVOLÁNÍ NÁHRADNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE

 

Může se stát, že řádná členská schůze není usnášeníschopná, a že tudíž nemůže přijímat žádná rozhodnutí. V takovém případě je možné svolat členskou schůzi náhradní, která má stejný program jako schůze původní. Za splnění zákonem stanovených podmínek je nicméně možné do programu zařadit i nové body.

Pokud se tedy ve Vašem družstvu stalo, že členská schůze nebyla schopna se usnášet, potřebujete vytvořit novou pozvánku a nově schůzi svolat. Nespoléhejte se na stažené, neověřené a často velmi nedostatečné vzory z internetu. Obraťte se na nás a my pro Vás vše zařídíme.

 

Máte dotaz? Kontaktujte nás

Smlouva o zpracování osobních údajů CZ/EN