Seychely vyhověly požadavkům OECD i EU

Seychely vyhověly požadavkům OECD i EU

V nedávné snaze o zavedení nových opatření pro boj proti daňovým únikům provedla Evropská Unie, Nizozemsko a nezisková organizace Oxfram International analýzu napříč 92 jurisdikcemi a aktualizovali tak všeobecně známé černé listiny – EU Blacklist, Netherlands Blacklist a veřejnou listunu Oxfram International.

Kritéria pro analýzu sestávala z daňové transparentnosti, spravedlivého zdanění, provedení opatření od OECD BEPS a základních požadavků pro země s nulovou daňovou povinností.

Ze všech uvedených hledisek se Seychely prokázaly jako jurisdikce, která je v souladu se všemi opatřeními proti daňovým únikům.

Příspěvek Seychely vyhověly požadavkům OECD i EU pochází z Parker & Hill

No comments

Leave a reply

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *