REGISTRACE K DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB:

Registrační povinnost, tedy povinnost přihlásit společnost k registraci daně z příjmů právnických osob vyplývá ze zákona o dani z příjmů právnických osob, přičemž pro společnosti s ručením omezeným je registrace povinná.

Poplatník daně z příjmů právnických osob, jímž je společnost, je povinen podat přihlášku k registraci k dani z příjmů právnických osob u příslušného správce daně do 15 dnů od svého vzniku.

Dnem vzniku společnosti je den zápisu do obchodního rejstříku.

Nevíte jak na to? Obraťte se na nás.


REGISTRACE K DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY:

U daně z přidané hodnoty rozlišujeme registraci povinnou a dobrovolnou.

Povinně se registrovat musí plátce se sídlem v tuzemsku, jehož obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne 1.000.000,- Kč, s výjimkou toho, kdo uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně.

Dobrovolně se registruje osoba se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která uskutečňuje nebo bude uskutečňovat plnění s nárokem na odpočet daně. Taková osoba tedy může podat přihlášku k registraci k dani z přidané hodnoty.

 

Máte dotaz? Kontaktujte nás

Smlouva o zpracování osobních údajů CZ/EN