Domovní řád

Mít domovní řád je velmi praktické. Můžete si zde upravit poměry v domě a zvlášť ošetřit některé důležité otázky. Typicky to je noční klid, zákaz kouření ve společných prostorách apod. Odborné zpracování domovního řádu je důležité, abyste se při případných sporech měli o co opřít.

Na internetu je možné nalézt celou řadu vzorů domovních řádů, jsou však z většiny dělány podle staré soukromoprávní úpravy, tedy se zastaralou terminologií a nevyhovující strukturou.

Pokud jste výše nenašli odpovědi na své otázky nebo službu, kterou jste hledali, neváhejte se na nás obrátit i v kterékoli jiné věci.


 

Máte dotaz? Kontaktujte nás

Smlouva o zpracování osobních údajů CZ/EN