ORGÁNY DRUŽSTVA

 

Orgány družstva jsou pro jeho fungování zcela nepostradatelné. Zajišťují jeho funkce a starají se o řádný chod. Povinně zřizovanými orgány družstva jsou členská schůze, představenstvo a kontrolní komise. Výjimku nicméně tvoří tzv. „malá družstva“, tedy taková, která mají do padesáti členů, protože ta nemusí zřizovat kontrolní komisi ani představenstvo. Působnost kontrolní komise v malých družstvech vykonává členská schůze a působnost představenstva jako statutárního orgánu může vykonávat předseda družstva.

Nejvyšším orgánem družstva je členská schůze. Jedná se o shromáždění všech členů a členské schůze se může zúčastnit též likvidátor nebo právním předpisem určená osoba. Člen se členské schůze zúčastňuje osobně, může si však zjednat i zastoupení.

Statutárním orgánem družstva je představenstvo. Tomu přísluší obchodní vedení družstva. Představenstvu jsou svěřeny různé úkoly, například to je vedení účetnictví, předkládání účetní závěrky členské schůzi ke schválení a podobně.

Kontrolní komise má na starost dozorčí činnost. Kontroluje veškerou činnost družstva, projednává stížnosti členů a může požadovat jakékoli informace a doklady o hospodaření družstva.

 

Máte dotaz? Kontaktujte nás

Smlouva o zpracování osobních údajů CZ/EN