OPRÁVNĚNÍ K PODNIKÁNÍ

 

Zakládáte-li společnost za účelem podnikání, budete potřebovat k podnikání příslušné oprávnění. Tím je nejčastěji živnostenské oprávnění, jež uděluje živnostenský úřad, ovšem může jím být i jakékoli jiné oprávnění, přičemž povolení k provozování podnikání vydává příslušný úřad či komora.  Podle živnostenského zákona rozdělujeme 2 základní druhy živností: ohlašovací a koncesované.

Oprávnění provozovat živnost vzniká u ohlašovací živnosti (při splnění stanovených podmínek) na základě ohlášení.

U koncesovaných živností pak dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese.

Chcete mít např. večerku a v ní prodávat mimo jiné alkohol? Pak budete potřebovat koncesi na prodej alkoholu a lihovin.

Živnosti dále dělíme na volné, tedy ty, u nichž není stanovena jako podmínka provozování živnosti odborná způsobilost a živnosti vázané, což jsou živnosti, kdy podmínkou jejich provozování je nabytí určité zákonem předepsané odborné způsobilosti.

Podnikatel pak prokazuje existenci živnostenského oprávnění výpisem z živnostenského rejstříku.

Potřebujete živnostenské oprávnění a nevíte jak na to? Obraťte se na nás, my Vám poradíme. Chtěli byste provozovat živnost a nesplňujete pro ni zákonem dané podmínky? Zkuste odpovědného zástupce.

 

Máte dotaz? Kontaktujte nás

Smlouva o zpracování osobních údajů CZ/EN