ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU

 

Jak bylo řečeno výše, družstvo je společenství neuzavřeného počtu osob. Znamená to, že maximální počet členů družstva není stanoven a své družstvo můžete rozšiřovat dle libosti a potřeby. Stanoven je však minimální počet členů a ten je tři. Družstvo bez svých členů existovat nemůže, protože by tak nemohlo plnit svůj účel.

Členství v družstvu s sebou přináší mnohá práva a také některé povinnosti. Jelikož členové zajišťují život celého družstva, mají například právo stát se členem orgánu družstva, volit členy nové a požívat výhod, které dané družstvo svým členům poskytuje. Základními povinnostmi člena družstva je pak dodržování stanov a řízení se rozhodnutími vydanými orgány družstva. Jak můžete členství v družstvu získat, se můžete podívat zde.

 

Máte dotaz? Kontaktujte nás

Smlouva o zpracování osobních údajů CZ/EN