ČLENSKÁ ŽALOBA

 

Jestliže se domníváte, že Vám člen orgánu družstva způsobil svým jednáním újmu, nemusíte so to nechat líbit. Mezi Vaše základní členská práva totiž patří možnost podat členskou žalobu a na jejím základě se na družstvu domáhat náhrady újmy. Před uplatněním takového práva je však nutné informovat (v závislosti na konkrétním případu) představenstvo nebo kontrolní komisi družstva.

Správně splněná informační povinnost je nutným předpokladem pro úspěšné podání členské žaloby. Nespoléhejte se proto na stažené,  neověřené a často velmi nedostatečné vzory z internetu. Obraťte se na nás a my pro Vás vše zařídíme.

 

Máte dotaz? Kontaktujte nás

Smlouva o zpracování osobních údajů CZ/EN