BLOG

Časomíra TikToku dotikala – jaké je výsledné skóre?

Již před časem jsme Vás informovali o kauze ohledně bezpečnostních rizik platformy TikTok v USA (https://www.parkerhill.cz/tiktok-pristoupil-na-trumpovo-devadesatidenni-ultimatum/). Prezident Trump tehdy stanovil společnosti ByteDance, mateřské společnosti TikToku, devadesátidenní ultimátum, aby americkou odnož aktivit sociální sítě převedla do rukou amerických společností – pod pohrůžkou permanentního zákazu působení aplikace na území USA. Jaké jsou parametry výsledné dohody? TikTok se nyní [...]

Nizozemsko ruší plánované snížení sazby korporátní daně

Nizozemsko daně

Z původního nizozemského plánu snížit pro následující rok sazbu daně sešlo. Nizozemská vláda si od tohoto kroku slibuje získání 555 mil. EUR k pokrytí koronavirových ztrát. Co se tedy bude dít se sazbami pro následující rok? V tuto chvíli dělí Nizozemsko obchodní korporace do dvou základních skupin – s ročním příjmem do 200 000 EUR a s příjmem vyšším. Od roku [...]

V ČR už platí MLI

MLI v ČR

Pro Českou republiku nabyla účinnosti Mnohostranná úmluva o boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků (MLI), ratifikovaná letos v květnu. Tímto krokem se ČR připojila ke 47 zemím, které úmluvu implementují. Celkem má MLI okolo 100 smluvních stran, přičemž jejich počet roste. Minimálním standardem, tedy smluvním ustanovením, které žádná přistoupivší strana nemůže vyloučit, je tzv. [...]

Implementace směrnice DAC 6 – přeshraniční oznamovací povinnost

DAC 6

Zákon č. 343/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění, měl nabýt účinnosti již 1. 7. 2020. Touto novelou měla být implementována mj. i směrnice DAC 6, kterou se budeme na následujících řádcích zabývat. V reakci na situaci ohledně Covid-19 však byla přijata [...]

Jednání USA a Chorvatska o dohodě proti dvojímu zdanění zaznamenalo další postup

USA a Chorvatsko

Americký velvyslanec předal chorvatskému ministru financí návrh dohody proti dvojímu zdanění mezi Chorvatskem a USA. Ačkoli se jedná teprve o návrh, v jednání, trvajícím již více než desetiletí, jde o velký posun. Nyní je řada na chorvatském Ministerstvu financí, aby přispělo případnými pozměňovacími návrhy. Pokud by jednání došlo ke zdárnému konci, USA by tak byly 71. [...]